15 - 17 maart 2024 | Vormingscentrum Malle (B)

Gebruiksvoorwaarden 2024

Algemene voorwaarden Tanatsfestival vzw 2024

 1. Inschrijvingsprocedure

  1. De inschrijvingen openen op . Als omwille van technische problemen deze datum niet kan gehaald worden, behoudt Tanatsfestival zich het recht om een latere datum of een ander uur voorop te stellen. Dit zal gecommuniceerd worden via sociale media en website.
  2. Men kan zich enkel inschrijven door op de site www.tanatsfestival.be het inschrijvingsformulier volledig in te vullen en daarna de nodige deelnamegelden te betalen.
  3. Je kan enkel inschrijven als je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  4. De plaatsen zijn jammer genoeg beperkt. Hiermee zorgen we ervoor dat er genoeg plaats is in de danszalen zodat iedereen kan genieten van een aangename workshop. Zijn alle plaatsen bezet, dan kom je op een wachtlijst terecht. Als er plaatsen vrijkomen, krijg je hiervan bericht via mail of telefoon en een betalingsuitnodiging. Krijgen we hierop geen tijdige respons dan gaat de plaats naar de volgende in de wachtlijst.
  5. Tanatsfestival vzw verschaft de informatie op de website www.tanatsfestival.be, via e-mail of andere publiciteitsmiddelen zoals ze is. Enige schade of nadeel die voortvloeien uit het verkeerd interpreteren van de beschikbaar gestelde informatie is voor rekening van de deelnemer.
 2. Annuleringsvoorwaarden

  1. Het is altijd jammer als je moet annuleren, ook voor ons. Eerst en vooral proberen we in het geval van annulatie jouw vrijgekomen plaats aan iemand uit de wachtlijst te geven. Lukt ons dit niet, dan kan je ook altijd zelf iemand aanbrengen. Vinden we een vervanger, dan krijg je het volledige inschrijvingsgeld minus € 15 administratiekosten terugbetaald.
  2. Vinden we geen vervanger, dan gelden bij annulatie volgende termijnen met daaraan gekoppelde terugbetalingen:
   1. Tot 1 maand voor de start van het festival (tot ): volledig bedrag minus € 15 administratiekosten terugbetaald
   2. Tot 2 weken voor de start van het festival (tot ): 50% van het bedrag minus € 15 administratiekosten terugbetaald
   3. Annulatie binnen 2 weken voor de start van het festival (vanaf ): het volledige inschrijvingsbedrag wordt ingehouden.
 3. Gegevensbescherming (GDPR)

  1. De deelnemer is akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun persoonsgebonden informatie zoals wordt uitgelegd in ons privacybeleid.
 4. Op de foto/video staan

  1. Er worden tijdens het weekend foto's en video's gemaakt die gebruikt worden voor PR-doeleinden en als beeldmateriaal voor de video-opname van de dansen.
  2. Door deel te nemen ben je akkoord dat de mogelijkheid bestaat dat je op deze foto's/video's staat.
  3. Wij selecteren deze foto's/video's zodanig dat er niemand in een compromitterende, lachwekkende of vernederende pose weergegeven wordt.
  4. Zie je alsnog een foto/video waar je zelf op staat en waarvan je vindt dat je niet goed wordt weergegeven, kan je een aanvraag doen om de foto te laten verwijderen. Tanatsfestival motiveert voldoende als dergelijke aanvraag wordt geweigerd. Je kan bijvoorbeeld de groepsfoto niet laten verwijderen omdat je zelf met je ogen dicht erop staat. Je kan bijvoorbeeld wel een foto laten verwijderen waarop jijzelf frontaal in beeld staat en het hoofdonderwerp van de foto bent.
 5. Normen en waarden

  1. Tanatsfestival vzw is een pluralistische organisatie. Iedereen, ongeacht achtergrond, nationaliteit, religieuze, politieke of ideologische overtuiging is welkom op het Tanatsfestival. Door deel te nemen aan het Tanatsfestival aanvaard je dat personen met een andere achtergrond, nationaliteit, religieuze, politieke of ideologische overtuiging aanwezig kunnen zijn op het Tanatsfestival.
  2. Tanatsfestival vzw is politiek, religieus of ideologisch neutraal. Tanatsfestival gebruikt zelf geen politieke, religieuze of ideologische symbolen in de inrichting. Opzichtig, overdadig en/of storend gebruik van deze symbolen door deelnemers wordt niet toegestaan. Symbolen die vallen onder niet-intrusieve uitdrukking van een persoonlijke voorkeur (zoals bvb een hoofddoek, een ketting met kruisje…) kunnen wel.
 6. Intern reglement

  1. Je gaat akkoord met het huisreglement van het Vormingscentrum Malle.
  2. Breng geen eigen drank of voeding mee. Alle maaltijden zijn voorzien, er is kraantjeswater a volonté en de bar vervult alle kleine hongertjes en grote dorsten. Je helpt er ons ook mee het Tanatsfestival betaalbaar te houden.
  3. Dansen doe je met elkaar en vaak heb je dan ook de handen vast of dans je in koppels. Dat is natuurlijk prachtig, maar enkel als je elkaars grenzen respecteert. Iedereen mag, als hij of zij zich daar niet comfortabel bij voelt, de kring loslaten of uit de koppeldans stappen, ook midden in de dans. Respecteer deze keuze.
  4. Helemaal leuk als je de liefde tegenkomt op de dansvloer. Maar ook hier geldt: respecteer elkaars grenzen. Vraag toestemming en accepteer dat nee echt wel nee is.
  5. Bij baldadig, storend of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of bij andere klachten kan de organisatie de persoon die dit gedrag vertoont van het festival verwijderen. Is het woord tegen woord, dan ligt de beslissing bij de coördinator van het festival of bij hun plaatsvervanger.